Opret spørgeskema

Fremsendelse af login til administration
E-mail adresse
E-mail adresse
Adgangskode til administration af spørgeskema sendes til denne e-mail adresse.
VIGTIGT: Modtog du ikke vores e-mail? Tjek din folder med uønsket post.


Generelle indstillinger
Spørgeskema titel
Velkomsttekst
Sluttekst
Brugerinput til slut
Tillad flere svar
Spørgeskema titel
Overskriften på spørgeskemaet.

Velkomsttekst og sluttekst
Tekst der vises før og efter spørgsmålene.

Brugerinput til slut
Hvis denne mulighed er valgt, vises et tekstfelt til slut sammen med slutteksten. I slutteksten kan brugeren anmodes om at indtaste sine kontaktoplysninger, hvis der eksempelvis udloddes en præmie, som tak for den brugte tid på spørgsmålene. Feltet kan også bruges til yderligere feedback, eller noget helt tredje.

Tillad flere svar
Vælg denne indstilling, hvis spørgeskemaet skal kunne besvares flere gange fra samme computer. Hvis indstillingen ikke er valgt (anbefales), kræver det at alle brugere besvare spørgeskemaet fra deres egen computer.


Spørgsmål
Spørgsmål
Svar valgfrit  
Tillad alternativt svar  
Tillad flere svar  

Svar
Svar
Svar
   


Spørgsmål
Spørgsmål
Svar valgfrit  
Tillad alternativt svar  
Tillad flere svar  

Svar
Svar
Svar
   


Spørgsmål
Spørgsmål
Svar valgfrit  
Tillad alternativt svar  
Tillad flere svar  

Svar
Svar
Svar
   


Spørgsmål
Indtast et spørgsmål, som der ønskes svar på. Klik på det røde kryds, for at fjerne spørgsmålet og alle svarene, eller pilene for at flytte spørgsmålet op eller ned. Der kan oprettes op til 35 spørgsmål, med op til 10 tilhørende svarmuligheder.

Svar valgfrit
Afkryds dette felt, hvis besvarelse af dette spørgsmål er valgfrit.

Tillad alternativt svar
Afkryds dette felt, hvis brugeren skal have mulighed for at indtaste sit eget svar i et tekstfelt.

Tillad flere svar
Afkryds dette felt, hvis brugeren må afgive flere svar på spørgsmålet.

Svar
Angiv svarmulighederne i hvert deres tekstfelt. Der kan oprettes op til 10 svar til hvert spørgsmål. Brug det røde kryds til at slette en svarmulighed, og knappen under indtastningsfelterne til at oprette flere svarmuligheder. Pilene bruges til at flytte rundt på svarmulighederne. Tomme svar gemmes ikke.


Opret flere spørgsmål
Klik på , for at oprette flere spørgsmål.

Gem spørgeskema
Klik på Gem spørgeskema, for at gemme spørgeskemaet. En e-mail med adgangsoplysninger sendes til den oplyste e-mail adresse, som giver adgang til at arbejde videre med spørgeskemaet senere.
Iprix Spørgeskema Service | kontakt os for support og bestilling af Excel/CSV-data-eksport af undersøgelse